Month: February 2021

Arteclat - Charon - Siegfried Zademack

Upcoming Fantasy Art Auction

Upcoming Fantasy Art Auction in one of the biggest auction houses in Poland – Sopot Auction House on the 20th of February 2021 at 5pm CEST.

Among all the beautiful works by great artists, there will be paintings created by Tomasz Alen Kopera, Arkadiusz Dzielawski and Siegfried Zademack. The auction is available in English and you can place your bids online. In order to do so you need to register at the gallery website first.

Check out all the works of this auction and register here.

Auction date:
20 February 2021 hour: 17:00
Viewings:
6 – 20 February 2021
Location:
Sopot Gallery 43 Monte Cassino St.

Na nadchodzącej Aukcji Sztuki Fantastycznej w  Sopockim Domu Aukcyjnym zobaczymy wspaniałe prace wielu znakomitych artystów, w tym pojawią się obrazy Tomasza Alena Kopery, Arkadiusza Dzielawskiego oraz Siegfrieda Zademacka.

Już dzisiaj zapraszamy Państwa do zapoznania się ze wszystkimi pracami na stronie domu aukcyjnego klikając tutaj.

Data aukcji:
20 lutego 2021 godzina: 17:00
Wystawa przedaukcyjna:
6 – 20 lutego 2021
Miejsce aukcji:
Galeria w Sopocie ul. Boh. Monte Cassino 43
Arteclat - Siegfried Zademack

Siegfried Zademack – visionary artist – English Version

For Polish version click here.

Siegfried Zademack

We present to you the extraordinarily talented German painter whose works will be permanently hosted in our gallery.

We invite you to visit the gallery of his beautiful paintings by clicking here, and also to read the information about the artist below.


Siegfried Zademack was born in Bremen, Germany on December 24, 1952. Freelance artist since 1980. Several art-shows of his work in and outside his home-country. Siegfried Zademack’s surrealistic visionary paintings make recipients and reviewers wonder. The arrangement of his pictorial thoughts immensely exceeds a realistic reproduction. His pictures allow us to slip in metaphysical dimensions, between humorous irony and the unfathomable deepness of our souls.

The semantic sources of this art are equally past and present. The quotation from art history stands alongside the Coca-Cola bottle. His true teachers were the masters of the early and late Italian Renaissance up to the Mannerists. The syntax of his work is completely determined by that of the classical masters. What is astonishing is that, in adopting it for his own pictorial inventions, he employs such perfect technique – though this is indispensable, in view his objectives. His figural inventions are clearly sculptured, but his iconology presumes considerable knowledge of art history and politic.

In some of his pictorial quotes, we detect the difference to the Surrealist approach: it is the historical angle, which was yet possible and this is the present-day aspect – in manneristic periods. Descartes had seen this without making an issue of it: mundus est fabula, the world is a grand fable, a never-ending story in which we are forever entangled.
If we live from stories, there are no sharp borderlines between periods, for history is then the present, and anything we do now is already the future. This is the link between Boltraffio’s Madonna and the American Way of Life, which makes no distinction between the classics and Coca Cola.

Read more about the artist here.

 

Arteclat - Charon - Siegfried Zademack

Charon – Siegfried Zademack

Arteclat - Der Löwe und die Maus - Siegfried Zademack

Der Löwe und die Maus – Siegfried Zademack

Arteclat - Fegefeuer (Purgatorium) - Siegfried Zademack

Fegefeuer (Purgatorium) – Siegfried Zademack

Arteclat - Gaia - Siegfried Zademack

Gaia – Siegfried Zademack

Arteclat - Das Zeichen des Steinbocks im Sand - Siegfried Zademack

Das Zeichen des Steinbocks im Sand – Siegfried Zademack

Arteclat - La Lyra - Siegfried Zademack

La Lyra – Siegfried Zademack

Arteclat - Hilfe von oben - Siegfried Zademack

Hilfe von oben – Siegfried Zademack

Arteclat - Für jeden ein Stück - Siegfried Zademack

Für jeden ein Stück – Siegfried Zademack

Arteclat - Maler im dunklen - Siegfried Zademack

Maler im dunklen – Siegfried Zademack

Arteclat - Kalte Hölle - heißer Himmel - Siegfried Zademack

Kalte Hölle – heißer Himmel – Siegfried Zademack

More paintings here.

Arteclat - Siegfried Zademack

Siegfried Zademack – artysta wizjoner

For English version click here.

Siegfried Zademack

Przedstawiamy Państwu niezwykle utalentowanego, niemieckiego artystę malarza, którego prace na stałe zawitają w naszej galerii.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z galerią przepięknych obrazów jego autorstwa klikając tutaj, a także do przeczytania informacji o artyście poniżej.


Siegfried Zademack urodził się 24 grudnia 1952 roku w Bremie w Niemczech. Niezależny artysta od 1980 roku. Jego prace były prezentowane na wielu prestiżowych wystawach i eventach artystycznych między innymi w krajach takich jak: Niemcy, Austria, Włochy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Czechy, Polska, Słowacja, Maroko. Należy do słynnej grupy artystycznej Libbellule Contemporary Renaissance założoną przez Lukasa Kandla. Grupa skupia międzynarodowe grono wybitnych artystów-malarzy, a ich prace można podziwiać podczas tematycznych wystaw organizowanych na całym świecie.

Zanim Siegfried Zademack zaczął malować, miał w głowie obrazy, których nie mógł zrealizować, ponieważ brakowało mu niezbędnej techniki i warsztatu. Krótkotrwała wizyta w akademii szybko przekonała go, że nie może nauczyć się tutaj tego, czego chciał. Zademack wybrał więc trudną drogę samokształcenia. Odwiedzał muzea i galerie, aby zanurzyć się w technikach dawnych mistrzów. Znajdował też różnych nauczycieli, od których zdobywał wiedzę o kolorach, pigmentach, laserunkach, łączeniu barw, o rozpuszczalnikach i mieszankach, które stosuje do dzisiaj w swojej pracowni, dokładnie tak, jak to czynili dawni alchemicy.

Surrealistyczne, wizjonerskie obrazy Siegfrieda Zademacka wprawiają odbiorców i recenzentów w zdumienie. Jego obrazy pozwalają nam prześliznąć się w wymiarach metafizycznych, między humorystyczną ironią a niepoznaną głębią naszych dusz.

Źródła semantyczne tej sztuki są jednakowo przeszłe i obecne. Cytat z historii sztuki stoi obok butelki Coca-Coli. Jego prawdziwymi nauczycielami byli mistrzowie wczesnego i późnego włoskiego renesansu aż do manierystów. Kompozycja jego dzieł jest całkowicie zdeterminowana przez klasycystycznych mistrzów. Zdumiewające jest, że przystosowując się do swoich własnych wynalazków malarskich, posługuje się tak doskonałą techniką. Wydaje się to jednak niezbędne do przelania wizji artysty na płótno. Jego wynalazki figuralne są wyraźnie wyrzeźbione, ale jego ikonologia wymaga dużej wiedzy z zakresu historii sztuki i polityki.

W niektórych obrazach widać różnicę w podejściu surrealistycznym, jest to podejście historyczne, które jednak – i to jest obecny aspekt – nie było jeszcze możliwe w czasach manieryzmu. Kartezjusz zauważał: mundus est fabula. Świat to wielka bajka, ciągle ewoluująca historia, w którą jesteśmy uwikłani.

Więcej o artyście tutaj.

Arteclat - Charon - Siegfried Zademack

Charon – Siegfried Zademack

Arteclat - Der Löwe und die Maus - Siegfried Zademack

Der Löwe und die Maus – Siegfried Zademack

Arteclat - Fegefeuer (Purgatorium) - Siegfried Zademack

Fegefeuer (Purgatorium) – Siegfried Zademack

Arteclat - Gaia - Siegfried Zademack

Gaia – Siegfried Zademack

Arteclat - Das Zeichen des Steinbocks im Sand - Siegfried Zademack

Das Zeichen des Steinbocks im Sand – Siegfried Zademack

Arteclat - La Lyra - Siegfried Zademack

La Lyra – Siegfried Zademack

Arteclat - Hilfe von oben - Siegfried Zademack

Hilfe von oben – Siegfried Zademack

Arteclat - Für jeden ein Stück - Siegfried Zademack

Für jeden ein Stück – Siegfried Zademack

Arteclat - Maler im dunklen - Siegfried Zademack

Maler im dunklen – Siegfried Zademack

Arteclat - Kalte Hölle - heißer Himmel - Siegfried Zademack

Kalte Hölle – heißer Himmel – Siegfried Zademack

Więcej obrazów tutaj.