Anthropocene – Tomasz Alen Kopera

About the Author: