Category: News

Arteclat - Portal XIV - Arkadiusz Dzielawski

New Painting by Arkadiusz Dzielawski – Portal XIV

We are pleased to present you the latest artwork by Arkadiusz Dzielawski:

„Portal XIV” – oil on panel, size: 122x114cm / 48x45in, year 2021.

The painting will be put up for sale at the upcoming “Fantasy Art Auction” in one of the biggest auction houses in Poland – Sopot Auction House (Sopocki Dom Aukcyjny):

Click here to see the painting in the Auction House.

The painting is maintained in a characteristic form for Dzielawski, in which the hand-made frame beautifully complements the painting, creating the effect of multidimensionality of the message. Through the ajar door, the work invites the viewer to plunge into the artist’s world.

“Portal” is a series of paintings, whose original intention is to transfer the viewer to a different, parallel world. Arkadiusz Dzielawski from time to time in his work returns to the topic of portals, showing the content that concerns each of us, through the prism of his own sensitivity.

Sopot Auction House

Pre-auction viewings: 13 – 27 November 2021

Auction starts: November 27, 2021 (Saturday) @ 7 PM CEST

The auction is available online. You will need to pre-register to take part. You can do it on the Auction House website here.


Mamy wielką przyjemność zaprezentować Państwu najnowsze dzieło autorstwa Arkadiusza Dzielawskiego:

„Portal XIV” – olej na płycie / obiekt malarski, 122x114cm, 2021 rok.

Obraz będzie można licytować na nadchodzącej „Aukcji Sztuki Fantastycznej” w Sopockim Domu Aukcyjnym już 27 listopada 2021r. Numer katalogowy 14.

Obraz utrzymany jest w charakterystycznej dla Dzielawskiego formie, w której ręcznie wykonana rama przepięknie dopełnia malaturę, tworząc efekt wielowymiarowości przekazu. Poprzez uchylone drzwi, dzieło to niejako zaprasza odbiorcę do zanurzenia się w świat artysty.

„Portal” to cykl obrazów, którego pierwotnym konceptem jest przeniesienie widza do innego, równoległego świata. Arkadiusz Dzielawski w swojej twórczości co jakiś czas powraca do tematu portali, ukazując, poprzez pryzmat swojej własnej wrażliwości, treści dotyczące każdego z nas.

Sopocki Dom Aukcyjny

Wystawa przedaucyjna: 13 – 27 listopada 2021

Aukcja: 27 listopada 2021 (sobota), godz. 19:00

ARteclat - Portal XIV - Arkadiusz Dzielawski

Portal XIV – Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - Mariusz Chrząstek, Jakub Józefczyk, Arkadiusz Dzielawski

Meeting with Arkadiusz Dzielawski and Mariusz Chrząstek

What a fantastic meeting with great artists. Thank you Arkadiusz Dzielawski and Mariusz Chrząstek for the wonderful time spent together.

A visit to your studios is always a feast for the eyes, and your stories are invaluable!

Arkadiusz Dzielawski – painter, click here to read more about the artist.

Mariusz Chrząstek – polish artist, sculptor. Born in 1965 in Zdrowa near Częstochowa, Poland. His works were shown to the public for the first time in 1993.


Fantastyczne spotkanie ze wspaniałymi artystami! Dziękuję Arkadiuszowi Dzielawskiemu oraz Mariuszowi Chrząstkowi za wspólnie spędzony czas.

Wizyta w Waszych pracowniach to zawsze uczta dla oczu, a Wasze opowieści nieocenione!

Arkadiusz Dzielawski – artysta malarz, więcej o artyście tutaj.

Mariusz Chrząstek – artysta rzeźbiarz, urodzony w 1965 roku w Zdrowej koło Częstochowy. Publicznie swoje prace zaprezentował po raz pierwszy w 1993 roku. Więcej o artyście tutaj.

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski

Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - Mariusz Chrząstek

Mariusz Chrząstek

Arteclat - Mariusz Chrząstek

Mariusz Chrząstek

Arteclat - Mariusz Chrząstek

Mariusz Chrząstek

Arteclat - Mariusz Chrząstek

Mariusz Chrząstek

Arteclat - Mariusz Chrząstek

Mariusz Chrząstek

Arteclat - Beksinski w Warszawie

Beksiński in Warsaw – visiting exhibition

We had the pleasure to visit two beautiful exhibitions of paintings by Zdzisław Beksiński.

Both exhibitions are open in Warsaw (Poland) until September. We present to you two videos that we did from both shows.

Details of the exhibitions:

1.

Paryż-Osaka-Warszawa | Sztuka Beksińskiego

Agra-Art Auction House, ul. Wilcza 70, Warszawa, Poland

Open: July 1th – September 4th, 2021

2.

Beksiński w Warszawie

Centrum Praskie KONESER | sala FILTRACJA Plac Konesera 2, Warsaw, Poland

Open: June 26th – September 5th, 2021


Arteclat - The wolf and the lamb - Tomasz Alen Kopera

Upcoming “Fantasy Art Auction” – 19 June 2021

We are pleased to inform you about the upcomingFantasy Art Auction which will take place at one of the biggest auction houses in Poland –  The Sopot Auction House (Sopocki Dom Aukcyjny) on June 19, 2021 at 5:00 p.m CEST (Warsaw Time).

Many great works of the most eminent artists will be presented at the auction. Among them, there will be three paintings that we would especially like to draw your attention to. These are the works of Tomasz Alen Kopera, Arkadiusz Dzielawski and Siegfried Zademack. Below is a brief description of each of these works.

Arteclat - "The wolf and the lamb" Tomasz Alen Kopera

“The wolf and the lamb” Tomasz Alen Kopera

The wolf and the lamb” – Tomasz Alen Kopera, oil on canvas, size: 70x90cm / 28x35in, year 2019.

The artist created this work for the thematic exhibition “Tribute to Jean de La Fontaine” organized by the Libellule Group. The group brings together some of the best international artists working in the field of magical realism, and the premise of this exhibition was to create illustrations for all the fairy tales of the French fairy-tale writer Jean de La Fontaine. Fairy tales illustrated with beautiful paintings by artists have been printed in the form of several volumes of albums, which will surely be written on the pages of French culture and will be published for a wider audience and future generations.

In this series, Tomasz Alen Kopera created four paintings to four fairy tales. The painting “Wolf and the lamb” refers to the work of the same title. The artist, with great insight and detail known to him, conveyed the character of the creatures appearing in the fairy tale. It is certainly a unique work inspired by the work of a French fairy tale writer.

The painting “The Wolf and the lamb” was presented for the first time at the famous Paris Grand Palais in February 2020.


Arteclat - Portal XII - Arkadiusz Dzielawski

Portal XII – Arkadiusz Dzielawski

Portal XII” – Arkadiusz Dzielawski, oil on panel, size: 96x94cm / 38x37in, year 2021.

The painting is maintained in a characteristic form for Dzielawski, in which the hand-made frame beautifully complements the painting, creating the effect of multidimensionality of the message. Through the ajar door, the work invites the viewer to plunge into the artist’s world. The included symbolism encourages reflection on the subject of the inevitable passage of time.

“Portal” is a series of paintings, whose original intention is to transfer the viewer to a different, parallel world. Arkadiusz Dzielawski from time to time in his work returns to the topic of portals, showing the content that concerns each of us, through the prism of his own sensitivity.


Arteclat - The wide world Siegfried Zademack

The wide world Siegfried Zademack

The wide world” – Siegfried Zademack, oil on board, 29x29cm / 11x11in (50x50cm with frame), year 2019

The artist’s masterful workshop and specific, often bold use of symbolism make Zademack’s paintings so distinctive and recognizable. In his paintings, the artist uses painting techniques used by old masters. He provokes with the subject and invites to a discussion.

Auction date:
June 19, 2021 at 5:00 p.m CEST (Warsaw Time)
Viewings:
5 – 19 June 2021
Location:
Sopot Gallery 43 Monte Cassino St.


Mamy przyjemność poinformować Państwa o nadchodzącej „Aukcji Sztuki Fantastycznej” która odbędzie się w Sopockim Domu Aukcyjnym już 19 czerwca 2021 roku o godzinie 17:00.

Na aukcji zaprezentowanych będzie wiele wspaniałych prac najznakomitszych artystów. Wśród nich pojawią się trzy obrazy, na które szczególnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę. Są to dzieła Tomasza Alena Kopery, Arkadiusza Dzielawskiego oraz Siegfrieda Zademacka. Poniżej przedstawiamy krótki opis każdej z tych prac.

Wilk i owca” – Tomasz Alen Kopera – olej na płótnie, 70x90cm, rok 2019.

Artysta stworzył to dzieło na tematyczną wystawę „Hołd dla Jean de La Fontaine” organizowaną przez Grupę Libellule. Grupa skupia jednych z najlepszych międzynarodowych artystów tworzących w nurcie realizmu magicznego i założeniem tejże wystawy było stworzenie ilustracji do wszystkich bajek francuskiego bajkopisarza Jean de La Fontaine. Bajki ilustrowane przepięknymi obrazami artystów zostały wydrukowane w formie kilku tomów albumów, które z pewnością zapiszą się na kartach francuskiej kultury i będą publikowane dla szerszej publiczności i kolejnych pokoleń.

Tomasz Alen Kopera namalował w tym cyklu cztery obrazy do czterech bajek. Obraz “Wilk i owca” nawiązuje do utworu o tym samym tytule. Artysta z wielką wnikliwością i znaną sobie szczegółowością oddał charakter postaci występujących w bajce. Jest to z pewnością niepowtarzalne dzieło inspirowane twórczością francuskiego bajkopisarza.

Swoją inaugurację wystawienniczą obraz „Wilk i owca” miał w słynnym paryskim Grand Palais w lutym 2020 roku.

Portal XII” – Arkadiusz Dzielawski – olej na płycie, 96x94cm, rok 2021.

Obraz utrzymany jest w charakterystycznej dla Dzielawskiego formie, w której ręcznie wykonana rama przepięknie dopełnia malaturę, tworząc efekt wielowymiarowości przekazu. Poprzez uchylone drzwi, dzieło to niejako zaprasza odbiorcę do zanurzenia się w świat artysty. Zawarta symbolika zachęca do rozważania nad tematem przemijania oraz nieuchronnym upływem czasu.

„Portal” to cykl obrazów, którego pierwotnym konceptem jest przeniesienie widza do innego, równoległego świata. Arkadiusz Dzielawski w swojej twórczości co jakiś czas powraca do tematu portali, ukazując, poprzez pryzmat swojej własnej wrażliwości, treści dotyczące każdego z nas.

The wide world” – Siegfried Zademack – olej na desce, 29x29cm (w ramie: 50x50cm), rok 2019.

Mistrzowski warsztat artysty oraz specyficzne, nierzadko odważne operowanie symboliką sprawiają, że obrazy Zademacka są tak charakterystyczne i rozpoznawalne. W swoich obrazach artysta stosuje techniki malarskie jakie stosowali dawni mistrzowie. Prowokuje tematyką i zachęca do dyskusji.

Data aukcji:
19 czerwca 2021 godzina: 17:00
Wystawa przedaukcyjna:
5 – 19 czerwca 2021
Miejsce aukcji:
Galeria w Sopocie ul. Boh. Monte Cassino 43

Arteclat - Portal XII - Arkadiusz Dzielawski

Portal XII – Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - Portal XII - Arkadiusz Dzielawski

Portal XII – Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - Portal XII - Arkadiusz Dzielawski

Portal XII – Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - The wide world - Siegfried Zademack

The wide world – Siegfried Zademack

Arteclat - The wolf and the lamb - Tomasz Alen Kopera

The wolf and the lamb – Tomasz Alen Kopera

Arteclat - Portal XII - Arkadiusz Dzielawski

New Painting by Arkadiusz Dzielawski – Portal XII

We are pleased to present you the latest artwork by Arkadiusz Dzielawski:

„Portal XII” – oil on panel, size: 96x94cm / 38x37in, year 2021.

The painting will be put up for sale at the upcoming “Fantasy Art Auction” in one of the biggest auction houses in Poland – Sopot Auction House (Sopocki Dom Aukcyjny):

Click here to see the painting in the Auction House.

The painting is maintained in a characteristic form for Dzielawski, in which the hand-made frame beautifully complements the painting, creating the effect of multidimensionality of the message. Through the ajar door, the work invites the viewer to plunge into the artist’s world. The included symbolism encourages reflection on the subject of the inevitable passage of time.

“Portal” is a series of paintings, whose original intention is to transfer the viewer to a different, parallel world. Arkadiusz Dzielawski from time to time in his work returns to the topic of portals, showing the content that concerns each of us, through the prism of his own sensitivity.

Sopot Auction House

Pre-auction viewings: 5 – 19 June 2021

Auction starts: June 19, 2021 @ 5 PM CEST

The auction is available online. You will need to pre-register to take part. You can do it on the Auction House website here.


Mamy wielką przyjemność zaprezentować Państwu najnowsze dzieło autorstwa Arkadiusza Dzielawskiego:

„Portal XII” – olej na płycie, 96x94cm, 2021 rok.

Obraz będzie można licytować na nadchodzącej „Aukcji Sztuki Fantastycznej” w Sopockim Domu Aukcyjnym już 19 czerwca 2021r. Numer katalogowy 26.

Obraz utrzymany jest w charakterystycznej dla Dzielawskiego formie, w której ręcznie wykonana rama przepięknie dopełnia malaturę, tworząc efekt wielowymiarowości przekazu. Poprzez uchylone drzwi, dzieło to niejako zaprasza odbiorcę do zanurzenia się w świat artysty. Zawarta symbolika zachęca do rozważania nad tematem przemijania oraz nieuchronnym upływem czasu.

„Portal” to cykl obrazów, którego pierwotnym konceptem jest przeniesienie widza do innego, równoległego świata. Arkadiusz Dzielawski w swojej twórczości co jakiś czas powraca do tematu portali, ukazując, poprzez pryzmat swojej własnej wrażliwości, treści dotyczące każdego z nas.

Sopocki Dom Aukcyjny

Wystawa przedaucyjna: 5 – 19 czerwca 2021

Aukcja: 19 Czerwca 2021, godz. 17:00

Arteclat - Charon - Siegfried Zademack

Upcoming Fantasy Art Auction

Upcoming Fantasy Art Auction in one of the biggest auction houses in Poland – Sopot Auction House on the 20th of February 2021 at 5pm CEST.

Among all the beautiful works by great artists, there will be paintings created by Tomasz Alen Kopera, Arkadiusz Dzielawski and Siegfried Zademack. The auction is available in English and you can place your bids online. In order to do so you need to register at the gallery website first.

Check out all the works of this auction and register here.

Auction date:
20 February 2021 hour: 17:00
Viewings:
6 – 20 February 2021
Location:
Sopot Gallery 43 Monte Cassino St.

Na nadchodzącej Aukcji Sztuki Fantastycznej w  Sopockim Domu Aukcyjnym zobaczymy wspaniałe prace wielu znakomitych artystów, w tym pojawią się obrazy Tomasza Alena Kopery, Arkadiusza Dzielawskiego oraz Siegfrieda Zademacka.

Już dzisiaj zapraszamy Państwa do zapoznania się ze wszystkimi pracami na stronie domu aukcyjnego klikając tutaj.

Data aukcji:
20 lutego 2021 godzina: 17:00
Wystawa przedaukcyjna:
6 – 20 lutego 2021
Miejsce aukcji:
Galeria w Sopocie ul. Boh. Monte Cassino 43
Arteclat - Siegfried Zademack

Siegfried Zademack – visionary artist – English Version

For Polish version click here.

Siegfried Zademack

We present to you the extraordinarily talented German painter whose works will be permanently hosted in our gallery.

We invite you to visit the gallery of his beautiful paintings by clicking here, and also to read the information about the artist below.


Siegfried Zademack was born in Bremen, Germany on December 24, 1952. Freelance artist since 1980. Several art-shows of his work in and outside his home-country. Siegfried Zademack’s surrealistic visionary paintings make recipients and reviewers wonder. The arrangement of his pictorial thoughts immensely exceeds a realistic reproduction. His pictures allow us to slip in metaphysical dimensions, between humorous irony and the unfathomable deepness of our souls.

The semantic sources of this art are equally past and present. The quotation from art history stands alongside the Coca-Cola bottle. His true teachers were the masters of the early and late Italian Renaissance up to the Mannerists. The syntax of his work is completely determined by that of the classical masters. What is astonishing is that, in adopting it for his own pictorial inventions, he employs such perfect technique – though this is indispensable, in view his objectives. His figural inventions are clearly sculptured, but his iconology presumes considerable knowledge of art history and politic.

In some of his pictorial quotes, we detect the difference to the Surrealist approach: it is the historical angle, which was yet possible and this is the present-day aspect – in manneristic periods. Descartes had seen this without making an issue of it: mundus est fabula, the world is a grand fable, a never-ending story in which we are forever entangled.
If we live from stories, there are no sharp borderlines between periods, for history is then the present, and anything we do now is already the future. This is the link between Boltraffio’s Madonna and the American Way of Life, which makes no distinction between the classics and Coca Cola.

Read more about the artist here.

 

Arteclat - Charon - Siegfried Zademack

Charon – Siegfried Zademack

Arteclat - Der Löwe und die Maus - Siegfried Zademack

Der Löwe und die Maus – Siegfried Zademack

Arteclat - Fegefeuer (Purgatorium) - Siegfried Zademack

Fegefeuer (Purgatorium) – Siegfried Zademack

Arteclat - Gaia - Siegfried Zademack

Gaia – Siegfried Zademack

Arteclat - Das Zeichen des Steinbocks im Sand - Siegfried Zademack

Das Zeichen des Steinbocks im Sand – Siegfried Zademack

Arteclat - La Lyra - Siegfried Zademack

La Lyra – Siegfried Zademack

Arteclat - Hilfe von oben - Siegfried Zademack

Hilfe von oben – Siegfried Zademack

Arteclat - Für jeden ein Stück - Siegfried Zademack

Für jeden ein Stück – Siegfried Zademack

Arteclat - Maler im dunklen - Siegfried Zademack

Maler im dunklen – Siegfried Zademack

Arteclat - Kalte Hölle - heißer Himmel - Siegfried Zademack

Kalte Hölle – heißer Himmel – Siegfried Zademack

More paintings here.

Arteclat - Siegfried Zademack

Siegfried Zademack – artysta wizjoner

For English version click here.

Siegfried Zademack

Przedstawiamy Państwu niezwykle utalentowanego, niemieckiego artystę malarza, którego prace na stałe zawitają w naszej galerii.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z galerią przepięknych obrazów jego autorstwa klikając tutaj, a także do przeczytania informacji o artyście poniżej.


Siegfried Zademack urodził się 24 grudnia 1952 roku w Bremie w Niemczech. Niezależny artysta od 1980 roku. Jego prace były prezentowane na wielu prestiżowych wystawach i eventach artystycznych między innymi w krajach takich jak: Niemcy, Austria, Włochy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Czechy, Polska, Słowacja, Maroko. Należy do słynnej grupy artystycznej Libbellule Contemporary Renaissance założoną przez Lukasa Kandla. Grupa skupia międzynarodowe grono wybitnych artystów-malarzy, a ich prace można podziwiać podczas tematycznych wystaw organizowanych na całym świecie.

Zanim Siegfried Zademack zaczął malować, miał w głowie obrazy, których nie mógł zrealizować, ponieważ brakowało mu niezbędnej techniki i warsztatu. Krótkotrwała wizyta w akademii szybko przekonała go, że nie może nauczyć się tutaj tego, czego chciał. Zademack wybrał więc trudną drogę samokształcenia. Odwiedzał muzea i galerie, aby zanurzyć się w technikach dawnych mistrzów. Znajdował też różnych nauczycieli, od których zdobywał wiedzę o kolorach, pigmentach, laserunkach, łączeniu barw, o rozpuszczalnikach i mieszankach, które stosuje do dzisiaj w swojej pracowni, dokładnie tak, jak to czynili dawni alchemicy.

Surrealistyczne, wizjonerskie obrazy Siegfrieda Zademacka wprawiają odbiorców i recenzentów w zdumienie. Jego obrazy pozwalają nam prześliznąć się w wymiarach metafizycznych, między humorystyczną ironią a niepoznaną głębią naszych dusz.

Źródła semantyczne tej sztuki są jednakowo przeszłe i obecne. Cytat z historii sztuki stoi obok butelki Coca-Coli. Jego prawdziwymi nauczycielami byli mistrzowie wczesnego i późnego włoskiego renesansu aż do manierystów. Kompozycja jego dzieł jest całkowicie zdeterminowana przez klasycystycznych mistrzów. Zdumiewające jest, że przystosowując się do swoich własnych wynalazków malarskich, posługuje się tak doskonałą techniką. Wydaje się to jednak niezbędne do przelania wizji artysty na płótno. Jego wynalazki figuralne są wyraźnie wyrzeźbione, ale jego ikonologia wymaga dużej wiedzy z zakresu historii sztuki i polityki.

W niektórych obrazach widać różnicę w podejściu surrealistycznym, jest to podejście historyczne, które jednak – i to jest obecny aspekt – nie było jeszcze możliwe w czasach manieryzmu. Kartezjusz zauważał: mundus est fabula. Świat to wielka bajka, ciągle ewoluująca historia, w którą jesteśmy uwikłani.

Więcej o artyście tutaj.

Arteclat - Charon - Siegfried Zademack

Charon – Siegfried Zademack

Arteclat - Der Löwe und die Maus - Siegfried Zademack

Der Löwe und die Maus – Siegfried Zademack

Arteclat - Fegefeuer (Purgatorium) - Siegfried Zademack

Fegefeuer (Purgatorium) – Siegfried Zademack

Arteclat - Gaia - Siegfried Zademack

Gaia – Siegfried Zademack

Arteclat - Das Zeichen des Steinbocks im Sand - Siegfried Zademack

Das Zeichen des Steinbocks im Sand – Siegfried Zademack

Arteclat - La Lyra - Siegfried Zademack

La Lyra – Siegfried Zademack

Arteclat - Hilfe von oben - Siegfried Zademack

Hilfe von oben – Siegfried Zademack

Arteclat - Für jeden ein Stück - Siegfried Zademack

Für jeden ein Stück – Siegfried Zademack

Arteclat - Maler im dunklen - Siegfried Zademack

Maler im dunklen – Siegfried Zademack

Arteclat - Kalte Hölle - heißer Himmel - Siegfried Zademack

Kalte Hölle – heißer Himmel – Siegfried Zademack

Więcej obrazów tutaj.

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski Artysta i sztuka

Wywiad z Arkadiuszem Dzielawskim – Magazyn “Artysta i sztuka” 2020

For English version click here.

W 32 wydaniu magazynu „Artysta i sztuka” ukazał się obszerny artykuł – wywiad z Arkadiuszem Dzielawskim. Archiwalny egzemplarz jest wciąż dostępny na stronie wydawnictwa, zamówić go można klikając tutaj.

Dzięki uprzejmości Pana Tomasza Muellera oraz Pani Niny Kinitz z czasopisma „Artysta i sztuka” mamy przyjemność podzielić się z Państwem tym interesującym wywiadem. Zapraszamy do lektury.


MAGICZNE SNY O PRZEMIJANIU

Arkadiusz Dzielawski nie musi deformować rzeczywistości, aby pokazać tkwiącą w niej magię. Tajemnica sugestywności zaokrąglonych obrazów tkwi w budowaniu zaskakujących metafor, spotęgowanych efektowną grą świateł i cieni oraz oryginalnymi rozwiązaniami kompozycyjnymi. Nie bez znaczenia pozostaje także zamiłowanie do symetryczności i harmonii oraz fascynacja tradycją XVII-wiecznego malarstwa flamandzkiego. Jakie jeszcze tajemnice kryje w sobie nadrealistyczna twórczość tego częstochowskiego artysty?

TEKST: NINA KINITZ

 

Nina Kinitz: Twoje obrazy przypominają lustra, w których odbija się znana nam rzeczywistość, spowita aurą niesamowitości i snu. Czy tworzysz je, aby zachwycić odbiorców surrealistyczną estetyką, czy raczej zachęcić do nawiązania interakcji z bohaterami prac?

Arkadiusz Dzielawski: Chcę zaprosić widzów do dialogu. Nie bez powodu w centralnym punkcie większości moich prac znajduje się postać, która patrzy na odbiorcę, jakby chciała z nim pogadać. Przykładem jest choćby kataryniarz, który uchyla kapelusza, zupełnie jakby mówił: „chodź, zobacz, co tu się dzieje”. Poprzez twórczość staram się zapisać obraz teraźniejszości w sposób, w jaki ja ją postrzegam. Chcę zwrócić uwagę na zwykłe przedmioty – stary telefon lub czajnik, które mają swój urok. Pokazuję, że piękno może tkwić nawet w starych dłoniach lub garnku, z którego wychodzi dżdżownica. Często poruszam tematykę związaną z przemijaniem – szukam odpowiedzi na pytania: dokąd zmierzamy i co dzieje się z nami po śmierci. Lubię też dawać przedmiotom drugie życie. Zbieram dzbany, stare deski, ramy i inne przykłady dawnego rzemiosła, które bezmyślnie wyrzucono. Stają się one później elementami moich prac.

NK: Czy to właśnie przedmioty są Twoim głównym źródłem natchnienia?

AD: Inspirują mnie niespotykane rzeczy, w których tkwi ulotny urok minionych czasów. Zestawiam je ze sobą niczym dokumentalista, tworząc opowieści z nadrealistycznego świata. Kiedyś w większym stopniu inspirowała mnie sztuka innych twórców, ponieważ sam poszukiwałem jeszcze swojego języka artystycznego wyrazu. Teraz jest inaczej. Nadal jednak zachwyca mnie twórczość Dalego, fascynują mnie obrazy Józefa Mehoffera czy Jacka Malczewskiego. Gdy je widzę, czuję się oczyszczony i pełen energii do działania. Inspirują mnie także kadry z „Pachnidła”. Największym źródłem twórczej motywacji są jednak moje wnuki – wystarczy, że je odwiedzę, by poczuć, że chce mi się żyć.

NK: Malowanie i tworzenie instalacji to jednak nie jedyna sfera Twojej działalności. Jesteś też pomysłodawcą festiwalu sztuki „Realizm, a zmysły mami”.

AD: To prawda. Jestem kuratorem festiwalu sztuki nadrealistycznej w Częstochowie, w którym uczestniczą malarze, rzeźbiarze, fotograficy i ludzie teatru. Mam nadzieję, że zapisze się on na stałe w kalendarzu polskich wydarzeń kulturalnych. Nasze plany są ambitne – chcemy, aby „Realizm, a zmysły mami” stał się imprezą ogólnopolską, a może nawet międzynarodową, jeżeli uda nam się uzyskać odpowiednie wsparcie. Poza tworzeniem chcę popularyzować sztukę realizmu magicznego i prezentować jej różnorodność. Nadrealizm to przecież nie tylko obrazy i zdjęcia, ale także rzeźby, instalacje oraz działania parateatralne. W Częstochowie jest wielu artystów działających w tym nurcie, więc mamy się czym chwalić.

ZA DRZWIAMI ATELIER

W mojej pracowni stoi specjalna klatka, w której zamykam się na czas malowania. Jej konstrukcja pozwala mi utrzymywać łokcie na wysokości klatki piersiowej, odciążając kręgosłup. Nie korzystam z niej tylko podczas malowania wysokich obrazów. Na półkach stoją farby Winsor & Newton, Talens i Rembrandt oraz kilka kolorów farb produkcji chińskiej. Już z daleka widać wielki słój z terpentyną wenecką, którą samodzielnie wyrabiam. Po zmieszaniu z olejem terpentynowym wykorzystuję ją do wykonywania laserunków. Do gruntowania używam kleju kostnego. Z mediów stosuję liquid Winsora & Newtona, który pozwala mi zniwelować problem związany ze zbyt długim wysychaniem farb. Używam szerokiej gamy pędzli – od bardzo grubych aż po numer 00 – są to pędzle nylonowe i z naturalnym włosiem. W pracowni mam też narzędzia stosowane przez złotników i stare diaksy stomatologiczne – służą mi one do wycinania elementów. Samodzielnie przygotowuję ramy do obrazów, dlatego na co dzień korzystam także z frezarki, wiertarki, hebli i wyrzynarki.

Lubię pracować na dużych formatach, ponieważ silniej oddziałują na odbiorcę. Istotny jest też dla mnie kształt. Tworzenie dzieł o zaokrąglonych brzegach pozwala mi na zastosowanie rozwiązań kompozycyjnych, których nie mógłbym wprowadzić na planie prostokąta. Nietypowy kształt prac ma także wymiar symboliczny – zwraca uwagę na nieboskłon, który często przewija się w mojej twórczości. Potęguje też nastrój niesamowitości, sugerując obecność sfery sacrum i elementów nadrealistycznych. Zaokrąglenie obrazów w połączeniu z charakterystyczną kompozycją sprawia, że widz patrzy na dzieło jakby spoglądał przez okno katedry. Maluję obrazy w sposób, w jaki tworzy się witraże – niektóre detale doprowadzam do perfekcji, a w przypadku innych pozwalam sobie na swobodę malarską. Gdyby wszystkie fragmenty pracy były równie dopracowane, dzieło stałoby się nudne. W każdym obrazie staram się pozostawiać ślady pędzla, aby pokazać, że stworzył go człowiek a nie maszyna.

Kiedyś malowałem na płótnie, lecz obecnie wybieram płytę HDF. Złocenie oraz srebrzenie powierzchni jest procesem mechanicznym, który sprawia, że płótno staje się podatniejsze na uszkodzenia, dlatego przestałem na nim pracować. Proces twórczy rozpoczynam od naszkicowania pomysłu węglem, kredką lub akwarelą. Następnie za pomocą farb wodnych, tempery lub akryli wykonuję dokładniejszy rysunek ze światłocieniem. W kolejnym etapie nanoszę imprimiturę, np. w kolorze oliwkowej zieleni – dzięki niej podobrazie staje się mniej chłonne. Często pozostawiam zielenie w partiach ciała lub cieniach. Podczas malowania powracam po kilka razy do jednego elementu. Często eksperymentuję ze złoceniem lub srebrzeniem, tworzę też instalacje i obrazy, które wychodzą poza ramy. Dwuwymiarowość przestaje mi wystarczać.

Mógłbym długo pracować nad obrazem. Tym bardziej, że na każde 5 minut malowania przypada u mnie 10 minut patrzenia na pracę. Zdarzały mi się już sytuacje, w których przez 3 tygodnie od daty sprzedaży dzieła, wprowadzałem w nim poprawki. Trudno mi się rozstać z moimi pracami. W każdej z nich zostawiam dużą część siebie. Miał rację ktoś, kto kiedyś powiedział, że płacąc za obraz, kupuje się cząstkę artysty.

Arteclat - Aquamachiny - Arkadiusz Dzielawski

Aquamachiny – olej na płycie, 88 x 62 cm, 2017

 

Arteclat - Podróż do Dewahan - Arkadiusz Dzielawski

Podróż do Dewahan – olej na płótnie, 104 x 120 cm, 2011

Arteclat - Kataryniarz - Arkadiusz Dzielawski

Kataryniarz – olej na płycie, 67 x 56 cm, 2017

Arteclat - Fotografer - Arkadiusz Dzielawski

Fotografer – olej na płycie, 116 x 90 cm, 2019

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski Artysta i sztuka

Interview with Arkadiusz Dzielawski

Wersja w języku polskim tutaj.

A great article – interview with Tomasz Alen Kopera appeared recently in the 32 edition of the polish magazine “Artist and art” [“Artysta i sztuka”]. The archival copy is still available on the publisher’s website, you can order it by clicking here.

Thanks to the courtesy of Mr. Tomasz Mueller and Mrs. Nina Kinitz from the magazine “Artist and art” we have the pleasure to share with you this beautiful interview.


MAGICAL DREAMS ABOUT PASSING AWAY

Arkadiusz Dzielawski does not have to deform reality to show the magic it contains. The secret of the suggestiveness of rounded images lies in the construction of surprising metaphors, enhanced by the effective play of lights and shadows as well as original compositional solutions. The passion for symmetry and harmony as well as the fascination with the tradition of the 17th-century Flemish painting are also important. What other secrets are hidden in the surrealistic work of this artist from a Polish city of Częstochowa?

TEXT: NINA KINITZ

 

Nina Kinitz: Your paintings resemble mirrors that reflect the reality we know, enveloped in an aura of weirdness and sleep. Do you create them to delight the audience with surreal aesthetics, or rather encourage them to interact with the heroes of your works?

Arkadiusz Dzielawski: I want to invite viewers to a dialogue. There is a reason that at the centre of most of my work is a character who looks at the viewer as if he wanted to talk to him. An example is the organ grinder who lifts his hat as if he were saying: “Come, see what’s going on here”. Through my creativity, I try to write down the image of the present in the way I perceive it. I want to pay attention to ordinary items – an old telephone or kettle that have their own charm. I show that beauty can lie even in old hands or a pot from which an earthworm comes out. I often raise the subject of passing away – I am looking for answers to the questions: where are we going and what happens to us after death. I also like giving things a second life. I collect jugs, old boards, frames and other examples of old crafts that have been thoughtlessly thrown away. They later become elements of my work.

NK: Are the objects your main source of inspiration?

AD: I am inspired by unusual things in which there is a fleeting charm of the past. I juxtapose them like a documentary filmmaker, creating stories from a surreal world. In the past, I was inspired by the art of other artists to a greater extent, because I was still looking for my own language of artistic expression. Now is different. However, I am still delighted with Dali’s work, I am fascinated by the paintings of Józef Mehoffer and Jacek Malczewski. When I see them, I feel cleansed and full of energy to act. I am also inspired by the shots from the movie “Perfume: The Story of a Murderer”. However, the greatest source of creative motivation are my grandchildren – all I have to do is visit them to feel that I want to live.

NK: Painting and creating installations are not the only sphere of your activity. You are also the originator of the art festival “Realism and the senses are delusional” [„Realizm, a zmysły mami”.].

AD: It’s true. I am the curator of the festival of surrealistic art in Częstochowa, attended by painters, sculptors, photographers and theatre people. I hope it will be permanently included in the calendar of Polish cultural events. Our plans are ambitious – we want „Realizm, a zmysły mami” to become a nationwide event, and maybe even an international one, if we manage to get adequate support. Apart from creating, I want to popularize the art of magical realism and present its diversity. After all, surrealism is not only paintings and photos, but also sculptures, installations and paratheatrical activities. There are many artists in this trend in Częstochowa, so we have a lot to be proud of.

INSIDE THE ATELIER

In my studio there is a special cage in which I lock myself while painting. Its design allows me to keep my elbows at chest level, relieving the spine. I don’t just use it when creating tall paintings. On the shelves there are Winsor & Newton, Talens and Rembrandt paints as well as several Chinese paint colours. From a distance you can see a huge jar with Venetian turpentine, which I make myself. After mixing with turpentine oil, I use it to make glazes. I use bone glue for priming. In the media, I use Winsor & Newton’s liquid, which allows me to overcome the problem of paint drying for too long. I use a wide range of brushes – from very thick to number 00 – these are nylon and natural bristles. In my studio I also have tools used by goldsmiths and old dental diaks – they are used to cut out elements. I prepare picture frames myself, which is why I also use a milling machine, drill, planer and jigsaw on a daily basis.

I like to work with large formats because they have a stronger impact on the recipient. The shape is also important to me. Creating works with rounded edges allows me to apply compositional solutions that I could not introduce on a rectangular plan. The unusual shape of the works also has a symbolic dimension – it draws attention to the sky that often appears in my work. It also intensifies the mood of weirdness, suggesting the presence of the sacred sphere and surrealistic elements. The roundedness of the images, combined with the characteristic composition, makes the viewer look at the work as if looking out the cathedral window. I paint my paintings the way stained glass is created – some details are perfected, and in the case of others, I allow myself a free painting. If all parts of the work were equally polished, the work would become boring. In every painting I try to leave brush marks to show that it was created by a human and not a machine.

I used to paint on canvas, but now I choose HDF board. Gilding and silvering of the surface is a mechanical process that makes the canvas more susceptible to damage, so I stopped working on it. I start the creative process by sketching an idea with charcoal, crayon or watercolour. Then, using water paints, tempera or acrylics, I make a more detailed drawing with chiaroscuro. In the next stage, I apply an imprimitate, for example in the colour of olive green – thanks to it, the underpainting becomes less absorbent. I often leave greens in parts of body or in the shadows. When painting, I return to one element several times. I often experiment with gilding or silvering, I also create installations and paintings that go beyond the frames. Two-dimensionality is no longer enough for me.

I could work on a painting for a long time. Especially that for every 5 minutes of painting I have 10 minutes of looking at my work. I have already had situations in which for 3 weeks from the date of sale of the work, I introduced corrections to it. It’s hard for me to part with my works. In each of them I leave a large part of myself. Someone who once said that when you pay for a painting you buy a piece of an artist was right.

Arteclat - Aquamachiny - Arkadiusz Dzielawski

Aquamachiny – oil on panel, 88 x 62 cm, 2017

Arteclat - Podróż do Dewahan - Arkadiusz Dzielawski

Podróż do Dewahan – oil on panel, 104 x 120 cm, 2011

Arteclat - Kataryniarz - Arkadiusz Dzielawski

Kataryniarz – oil on panel, 67 x 56 cm, 2017

Arteclat - Fotografer - Arkadiusz Dzielawski

Fotografer – oil on panel, 116 x 90 cm, 2019