Catalogue with paintings by Tomasz Alen Kopera

12.00

 

Softcover
47 pages
Full Color
Language: English & Polish
Dimensions: 29 x 21 cm

Price €12

Categories:,

Description

For the first time ever, we are presenting you with a catalogue filled with original works of art painted by Tomasz Alen Kopera. Within these pages, you will find the largest collection and variety of his exclusive paintings created between 2010 and 2018. The book’s foreword brings you closer to the magical world of Kopera’s imagination, and the separate page with information about the artist completes the whole picture. The catalogue is bilingual – written in English and Polish language.

Your book will be personally signed by the artist.

Specification
Softcover
47 pages
Full Color
Language: English & Polish
Dimensions: 29 x 21 cm (A4 size)


Prezentujemy Państwu pierwszy w historii katalog twórczości Tomasza Alena Kopery, będący jednocześnie jedynym wydawnictwem zawierającym tak liczne zestawienie jego prac. Prezentowane w nim dzieła pochodzą z okresu 2010 – 2018. Słowo wstępne przybliża czytelnikowi magiczny świat wyobraźni Kopery, a zawarte na osobnej stronie informacje o samym artyście dopełniają całość. Katalog jest dwujęzyczny – angielsko-polski.

Każdy egzemplarz jest własnoręcznie podpisany przez artystę.

Specyfikacja
Miękka okładka
47 stron
Pełen kolor
Język: angielski i polski
Wymiary: 29 x 21 cm (format A4)