Month: March 2023

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski

Paintings & Music – Arkadiusz Dzielawski & Lomabrd band

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski & Lombard

Arkadiusz Dzielawski & Lombard

On Friday, March 24, 2023, an extraordinary concert of the Lombard band took place at the Progresja music club in Warsaw. The group celebrates its 40th anniversary on the music scene. The evening was a foretaste of what will be released soon – the album “Lombard 40 40” – 40 tracks for the 40th anniversary of the band, where each of the tracks was illustrated with a painting by Arkadiusz Dzielawski. In total, 40 paintings from different years of the artist’s creation.

During the concert, the pictures and their animations were presented on large screens, thus combining the beautiful music of Lombard with the magical world of Dzielawski, which in effect created an extraordinary spectacle that remains in the memory for a long time.

Together with the painter Arkadiusz Dzielawski we had the honour and great pleasure to participate in this unique event. We would like to thank the Lombard band, Marta Cugier and Grzegorz Stróżniak for this unforgettable evening!


W piątek 24 marca 2023 r. w warszawskim klubie Progresja odbył się niezwykły koncert zespołu Lombard. Grupa świętuje swój jubileusz 40 lat na scenie muzycznej. Wieczór był przedsmakiem tego, co ukaże się już niebawem – album „Lombard 40 40” – 40 utworów na 40 lecie zespołu, gdzie każdy z utworów został zilustrowany obrazem Arkadiusza Dzielawskiego. Łącznie wykorzystano 40 obrazów z różnych lat malarskiej twórczości artysty.

W trakcie koncertu obrazy oraz ich animacje prezentowane były na telebimach, łącząc tym samym przepiękną muzykę Lombard z magicznym światem Dzielawskiego, co w efekcie stworzyło niezwykły spektakl, który na długo pozostaje w pamięci.

Wraz z artystą malarzem Arkadiuszem Dzielawskim mieliśmy zaszczyt i ogromną przyjemność uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. Dziękujemy całemu zespołowi Lombard, a w szczególności Marcie Cugier i Grzegorzowi Stróżniakowi za niezapomniany wieczór!

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski, Marta Cugier

Arkadiusz Dzielawski, Marta Cugier

Arteclat - Grzegorz Stróżniak, Arkadiusz Dzielawski, Marta Cugier, Jakub Józefczyk

Grzegorz Stróżniak, Arkadiusz Dzielawski, Marta Cugier, Jakub Józefczyk

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski & Lombard

Arkadiusz Dzielawski & Lombard

ARteclat - Arkadiusz Dzielawski & Lombard

Arkadiusz Dzielawski & Lombard

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski & Lombard

Arkadiusz Dzielawski & Lombard

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski & Lombard

Arkadiusz Dzielawski & Lombard

ARteclat - Arkadiusz Dzielawski & Lombard

Arkadiusz Dzielawski & Lombard

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski & Lombard

Arkadiusz Dzielawski & Lombard

Arteclat - Aequilibrium Arkadiusz Dzielawski

Arkadiusz Dzielawski in Paris Grand Palais

The painting „Aequilibrium” created by Arkadiusz Dzielawski was recently presented to public at the International Art Fair “Art Capital” in Paris, France. The event took place at the Grand Palais Ephemere on 14 February – 19 February 2023.

Bator Art Gallery was proudly presenting the works of the following artists:

Aga Osak
Karol Bąk
Patrizia Comand
Ewa Cwikla
Arkadiusz Dzielawski
Peter Gric
Daniel Pielucha
Lech Pierchała
MaGosia Art
Ala Sibera
Grzegorz Stec
Ulyana Turchenko
Tigran Vardikyan
Fabrizio Riccardi
Micha Lobi
Maciej Urbaniak


Obraz Arkadiusza Dzielawskiego „Aequilibrium” zaprezentowany został w Paryskim Grand Palais Ephemere podczas międzynarodowej wystawy Art Capital w dniach 14-19 lutego 2023 r.

Wśród twórców reprezentowanych przez Bator Art Gallery znaleźli się:

Aga Osak
Karol Bąk
Patrizia Comand
Ewa Cwikla
Arkadiusz Dzielawski
Peter Gric
Daniel Pielucha
Lech Pierchała
MaGosia Art
Ala Sibera
Grzegorz Stec
Ulyana Turchenko
Tigran Vardikyan
Fabrizio Riccardi
Micha Lobi
Maciej Urbaniak