Category: News

Arteclat - Portal XVII Spring - Arkadiusz Dzielawski

New painting “Portal XVII – Spring” by Arkadiusz Dzielawski

We are presenting a new painting created by Arkadiusz Dzielawski:

The painting will be put up for sale at the upcoming “Art Auction” in one of the biggest auction houses in Poland – Sopot Auction House (Sopocki Dom Aukcyjny):

Click here to see the painting in the Auction House.

The painting is maintained in a characteristic form for Dzielawski, in which the hand-made frame beautifully complements the painting, creating the effect of multidimensionality of the message.

“Portal” is a series of paintings, whose original intention is to transfer the viewer to a different, parallel world. Arkadiusz Dzielawski from time to time in his work returns to the topic of portals, showing the content that concerns each of us, through the prism of his own sensitivity.

Sopot Auction House

Pre-auction viewings: 10 – 24 February 2024

Auction starts: February 24, 2024 (Saturday) @ 4 PM CET

The auction is available online. You will need to pre-register to take part. You can do it on the Auction House website here.


Mamy wielką przyjemność zaprezentować Państwu najnowsze dzieło autorstwa Arkadiusza Dzielawskiego:

„Portal XVII – Wiosna” – olej na płycie / obiekt malarski, 94x75cm, 2023 rok.

Obraz będzie można licytować na nadchodzącej „Aukcji Sztuk Pięknych” w Sopockim Domu Aukcyjnym już 27 listopada 2021r. Numer katalogowy 13.

Obraz utrzymany jest w charakterystycznej dla Dzielawskiego formie, w której ręcznie wykonana rama przepięknie dopełnia malaturę, tworząc efekt wielowymiarowości przekazu.

„Portal” to cykl obrazów, którego pierwotnym konceptem jest przeniesienie widza do innego, równoległego świata. Arkadiusz Dzielawski w swojej twórczości co jakiś czas powraca do tematu portali, ukazując, poprzez pryzmat swojej własnej wrażliwości, treści dotyczące każdego z nas.

Sopocki Dom Aukcyjny

Wystawa przedaukcyjna: 10 – 24 lutego 2024

Aukcja: 24 lutego 2024 (sobota), godz. 16:00


ARteclat - Portal XVII Spring - Arkadiusz Dzielawski

Portal XVII Spring – Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - Portal XVII Spring - Arkadiusz Dzielawski

Portal XVII Spring – Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - Portal XVII Spring - Arkadiusz Dzielawski

Portal XVII Spring – Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - WOSP04 - Tomasz Alen Kopera

Charity Auction – The Great Orchestra of Christmas Charity 2024

Once again, together with Tomasz Alen Kopera, we support the Great Orchestra of Christmas Charity (WOŚP) and donate this unique painting to charity:

WOSP 04” – oil on canvas, 30x20cm (56x46cm incl. frame), created by Tomasz Alen Kopera.

The charity auction is open until January 31, 2024, and the winner will have the opportunity to meet the artist and pick it up in person along with a dedication.

We invite you to participate in this beautiful auction.

Here is the link to the charity auction.


To już kolejny rok, kiedy wraz z Tomaszem Alenem Koperą wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (WOŚP) i przekazujemy na cel charytatywny najnowsze dzieło artysty:

WOŚP 04” – olej na płótnie, 30x20cm (56x46cm w ramie), 2023 r., autor: Tomasz Alen Kopera.

Dzieło można licytować do 31 stycznia 2024 r. do godz. 14:15.

Zwycięzca będzie miał możliwość spotkania się z artystą i osobistego odbioru wraz z dedykacją.

Zapraszamy do udziału w tej pięknej licytacji.

Link do aukcji.

Arteclat - WOSP04 Tomasz Alen Kopera

WOSP04 Tomasz Alen Kopera

Arteclat - Siegfried Zademack - The secret observer

Christmas wishes 2023

We wish you a merry Christmas spent with the loved ones, peace and respite from everyday matters. Let this magical time make us reflect and allow us to notice even the smallest joys so that we can enjoy them.

And in the New Year we wish you success, good health and may all your dreams come true

Have a wonderful time!


Życzymy Państwu pogodnych Świąt w rodzinnej atmosferze, spokoju i wytchnienia od codziennych spraw. Niech ten magiczny czas skłoni nas do refleksji i pozwoli dostrzec te nawet najdrobniejsze radości, abyśmy umieli się nimi cieszyć.

A w Nowym Roku życzymy sukcesów, zdrowia i spełnienia planów.

Wszystkiego dobrego!


Arteclat - Siegfried Zademack - The secret observer

“The secret observer” – Siegfried Zademack

Arteclat - Anthropocene - Tomasz Alen Kopera

Anthropocene

Tomasz Alen Kopera: an artist with a passion for environmental protection

The groundbreaking cooperation between the Save Wild Cats Foundation and the renowned artist Tomasz Alen Kopera resulted in the creation of a unique work – “Anthropocene“. This masterpiece sends a strong message about the human impact on the natural environment, combining the artist’s vision with the Foundation’s mission.

Known for his ability to combine realism with surrealism, Tomasz Alen Kopera in his latest work focuses on the topic of anthropogenic impact on the Earth. “Anthropocene” not only delights as a work of art, but also serves as a thoughtful social commentary, presenting the consequences of humanity’s actions that force wild animals to leave their natural habitats. Among these animals is the Flat-headed cat (Prionailurus planiceps), one of the rarest cats in the world, whose image in the painting draws attention to the critical situation of this species.

Even though this is Tomasz Alen Kopera’s first cooperation with the Foundation, his passion and artistic talent perfectly harmonize with the goals and excellently show this very important social problem. This collaboration underscores our shared commitment to raise awareness of human-made threats to our planet.

Let this joint work inspire us all to reflect on the need to protect our planet for future generations.


Tomasz Alen Kopera: artysta z pasją do ochrony środowiska

Przełomowa współpraca między Fundacją Save Wild Cats Foundation, a renomowanym artystą Tomaszem Alenem Koperą zaowocowała stworzeniem wyjątkowego dzieła – “Antropocen“. To arcydzieło stanowi silne przesłanie o wpływie człowieka na środowisko naturalne, łącząc wizję artysty z misją Fundacji.

Znany ze swojej umiejętności łączenia realizmu z surrealizmem, Tomasz Alen Kopera w swoim najnowszym dziele skupia się na temacie antropogenicznego wpływu na Ziemię. “Antropocen” nie tylko zachwyca jako dzieło sztuki, ale również służy jako przemyślany komentarz społeczny, przedstawiając konsekwencje działań ludzkości, które zmuszają dzikie zwierzęta do opuszczenia ich naturalnych siedlisk. Wśród tych zwierząt znajduje się Kot Kusy, jeden z najrzadszych kotów na świecie, którego wizerunek na obrazie zwraca uwagę na krytyczną sytuację tego gatunku.

Mimo że to pierwsza współpraca Tomasza Alena Kopery z Fundacją, to jego pasja i talent artystyczny idealnie harmonizują z celami i perfekcyjnie pokazują ten jakże ważny problem społeczny. Ta współpraca podkreśla nasze wspólne zobowiązanie do zwiększania świadomości o zagrożeniach ze strony człowieka dla naszej planety.

Niech to wspólne dzieło zainspiruje nas wszystkich do refleksji nad koniecznością ochrony naszej planety dla przyszłych pokoleń.

Arteclat - Anthropocene - Tomasz Alen Kopera

Anthropocene – Tomasz Alen Kopera

ARteclat - WOSP04 Tomasz Alen Kopera

Charity Auction – The Great Orchestra of Christmas Charity 2024

Once again, together with Tomasz Alen Kopera, we support the Great Orchestra of Christmas Charity (WOŚP) and donate this unique painting to charity:

“WOSP 04” – oil on canvas, 30x20cm (56x46cm incl. frame), created by Tomasz Alen Kopera.

The charity auction is open until January 31, 2024, and the winner will have the opportunity to meet the artist and pick it up in person along with a dedication.

We invite you to participate in this beautiful auction.

Here is the link to the charity auction.


To już kolejny rok, kiedy wraz z Tomaszem Alenem Koperą wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (WOŚP) i przekazujemy na cel charytatywny najnowsze dzieło artysty:

„WOŚP 04” – olej na płótnie, 30x20cm (56x46cm w ramie), 2023 r., autor: Tomasz Alen Kopera.

Dzieło można licytować do 31 stycznia 2024 r. do godz. 14:15.

Zwycięzca będzie miał możliwość spotkania się z artystą i osobistego odbioru wraz z dedykacją.

Zapraszamy do udziału w tej pięknej licytacji.

Link do aukcji.

Arteclat - WOSP04 Tomasz Alen Kopera

WOSP04 Tomasz Alen Kopera

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski

Arkadiusz Dzielawski – opening of the EXHIBITION

The opening of the exhibition of paintings created by Arkadiusz Dzielawski took place on Friday, October 20th 2023 at the “Castle” Gallery in Szczecinek, Poland.

The exhibition will be open until end of November 2023.

A big “Thank you” for the “Castle” Gallery for organising such a beautiful event.

And of course, thank you all who came in to meet the artist in person – it is thanks to you that this evening was so wonderful.

The artist presented 22 paintings. Some of these works are now available for purchase. For details visit our gallery of art by clicking here.

Below we present some photos from the opening and also the live transmission which we did at the opening. The entire photo report is available here and here.

Arkadiusz Dzielawski Exhibition
Galeria Sztuki „Zamek”
ul. Mickiewicza 2,
78-400 Szczecinek, Poland
20.10.2023 – 30.11.2023


W piątek, 20 października 2023 r. odbyło się otwarcie indywidualnej wystawy malarstwa Arkadiusza Dzielawskiego w Galerii “Zamek” w Szczecinku.

Wystawa czynna będzie do końca listopada 2023 r.

Dziękujemy Pani Joli Korsak z Galerii „Zamek” za wspaniałą organizację wydarzenia.

Dziękujemy także tym wszystkim, którzy licznie przybyli na otwarcie, aby spotkać się z artystą. To dzięki Państwu ten wieczór upłynął w tak pięknej i wyjątkowej atmosferze.

Arkadiusz Dzielawski zaprezentował 22 prace, z czego część z nich dostępna jest w sprzedaży bezpośrednio w naszej galerii. Szczegóły znajdą Państwo klikając tutaj.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z otwarcia oraz transmisję na żywo, która odbyła się w trakcie wydarzenia. Cała fotorelacja dostępna jest tutaj oraz tutaj.

Arkadiusz Dzielawski Wystawa Malarstwa
Galeria Sztuki „Zamek”
ul. Mickiewicza 2,
78-400 Szczecinek
20.10.2023 – 30.11.2023

Arteclat - Portal XVI - Arkadiusz Dzielawski

Portal XVI – Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - Portal XVI - Arkadiusz Dzielawski

Portal XVI – Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - Portal XVI - Arkadiusz Dzielawski

Portal XVI – Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - Arielki - Arkadiusz Dzielawski

 

Arteclat - Arielki - Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski wystawa

Arkadiusz Dzielawski – EXHIBITION

We are very pleased to invite you to the upcoming solo exhibition of paintings created by Arkadiusz Dzielawski.

We will present 22 works, starting from those created in 2008 and ending with the latest and previously unpublished painting from 2023. There will be well-known and emotive titles, we will present a thematic cross-section covering such a wide spectrum of the artist’s interest in the world, mythology, fairy tales, dreams and reality. It will be a great opportunity to get to know the world of Arkadiusz Dzielawski’s painting skills up close, talk to the artist and get some distance from everyday matters.

The exhibition will begin with a vernissage on October 20, 2023 at the “Zamek” Art Gallery in Szczecinek (Poland), and will last until the end of November 2023.

Opening October 20, 2023 at 18:00 (Friday)

Galeria Sztuki „Zamek”

Mickiewicza 2

78-400 Szczecinek, Poland

On behalf of the artist and myself we invite you to this event – we will be very pleased to meet you at the opening.

Jakub Józefczyk

Artéclat Gallery


Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na nadchodzącą wystawę autorską obrazów Arkadiusza Dzielawskiego.

Zaprezentujemy 22 prace artysty, począwszy od tych stworzonych w latach 2008, a skończywszy na najnowszym i niepublikowanym dotąd obrazie z 2023 r. Pojawią się tytuły znane i budzące wiele emocji, zaprezentujemy przekrój tematyczny obejmujący tak szerokie spektrum zainteresowań artysty światem, mitologią, baśnią, snem i rzeczywistością. Będzie to wspaniała okazja, aby móc z bliska poznać świat malarskiego kunsztu Arkadiusza Dzielawskiego, porozmawiania z artystą oraz złapania dystansu od codziennych spraw.

Wystawa rozpocznie się wernisażem 20 października 2023 r. w Galerii Sztuki „Zamek” w Szczecinku i potrwa do końca listopada 2023 r.

Wernisaż 20 października 2023 r. godz. 18:00 (piątek)

Galeria Sztuki „Zamek”

Mickiewicza 2

78-400 Szczecinek

Wraz z artystą serdecznie zapraszamy – będzie nam bardzo miło spotkać się z Państwem podczas otwarcia.

Jakub Józefczyk

Galeria Artéclat

Arteclat - Tomasz Alen Kopera

Opening of the Exhibition ““MAGICAL DREAMS VII”

On Saturday, September 9, 2023, the opening of the seventh edition of the group exhibition “Magical Dreams” took place at the Bator Art Gallery in Szczyrk, Poland.

Below you will find the list of artists taking part in this year’s edition.

The photo report from the event can be found on our gallery Facebook profile: Works of art, Artists and guests.

We also invite you to watch our live transmission, which took place on the day of the opening (below).

Exhibition ”Magical Dreams VII”
Bator Art Gallery
ul. Myśliwska 60
43-370 Szczyrk, poland
09.09.2023 – 20.10.2023


W sobotę, 9 września 2023 r. odbyło się otwarcie siódmej edycji grupowej wystawy „Magical Dreams” w Bator Art. Gallery w Szczyrku.

Artyści biorący udział w tegorocznej edycji to:

 • Bruno Altmayer
 • Angerer der Ältere
 • Carrie Ann Baade
 • Maja Borowicz
 • Katarzyna Bulka-Matlacz
 • Sylwester Chłodziński
 • Patrizia Comand
 • Ewa Cwikla
 • Victoria Francisco
 • Arkadiusz Dzielawski
 • Igor Grechanyk
 • Peter Gric
 • Jarosław Jaśnikowski
 • Lukas Kandl
 • Justyna Kisielewicz
 • Marcin Kolpanowicz
 • Tomasz Alen Kopera
 • Micha Lobi
 • Sławomir Micek
 • Marcin Minor
 • Jacek Opała
 • Jose Parra
 • Graszka Paulska
 • Daniel Pielucha
 • Lech Pierchała
 • Kazimierz Pilarz
 • Miłosz Płonka
 • Fabrizio Riccardi
 • Jean-Noël RIOU
 • Carlos Sablón
 • Katrina Sadrak
 • Grzegorz Stec
 • Artur Szołdra
 • Włodzimierz Szpringer
 • Dariusz Ślusarski
 • Ulyana Turchenko
 • Roch Urbaniak
 • Tigran Vardikyan
 • Krzysztof Wiśniewski
 • Siegfried Zademack

Całą fotorelację z wydarzenia znajdą Państwo na Facebookowym profilu naszej galerii: Dzieła sztuki, Artyści i goście.

Zapraszamy także do obejrzenia naszej transmisji na żywo, która odbyła się w dniu wernisażu.

Wystawa”Magical Dreams VII”
Bator Art Gallery
ul. Myśliwska 60
43-370 Szczyrk
09.09.2023 – 20.10.2023


Arteclat - Magical Dreams VII

Exhibition ““MAGICAL DREAMS VII”

On behalf of Bator Art Gallery, we invite you to the MAGICAL DREAMS VII exhibition.

“MAGICAL DREAMS VII”
Bator Art Gallery
ul. Myśliwska 60
43-370 Szczyrk, Poland
Opening: Saturday, 9th September, 19:30 CET

The exhibition will present over 90 new works created by 40 leading artists from 11 countries. There will be, among others, the latest paintings created by Tomasz Alen Kopera, Arkadiusz Dzielawski, Siegfried Zademack.

This is a great opportunity to meet with the artists. For those who will not be able to attend, we will be live from the event.


W imieniu artystów oraz organizatorów wydarzenia – Galerii Bator, mamy przyjemność serdecznie Państwa zaprosić na otwarcie siódmej edycji wystawy „MAGICAL DREAMS”, która odbędzie się już w tę sobotę, 9 września o godz. 19:30 w Szczyrku.

Na wystawie zaprezentowanych będzie ponad 90 najnowszych dzieł stworzonych przez 40 czołowych artystów z 11 krajów świata.

Wśród prac wybitnych twórców, pojawią się m.in. obrazy Tomasza Alena Kopery, Arkadiusza Dzielawskiego oraz Siegfrieda Zademacka.

“MAGICAL DREAMS VII”
Bator Art Gallery
ul. Myśliwska 60
43-370 Szczyrk
Wernisaż: sobota, 9 września, godz. 19:30

Serdecznie zapraszamy.

Exhibition “The Pre-Raphaelites” – Arkadiusz Dzielawski

It is a great pleasure to inform you about the upcoming exhibition in New York, where a painting created by Arkadiusz Dzielawski will be shown.

The group exhibition “The Pre-Raphaelites” will be opened on Saturday, August 26th at the “Haven Gallery”.  Among many beautiful artworks you will have the chance to see a painting created especially for this show by Arkadiusz Dzielawski:

Haven Gallery
50 Main St.
Northport, NY 11768
USA

Exhibition “The Pre-Raphaelites”
August 26th – September 24th, 2023
Gallery opening hours: Wednesday – Sunday, 1:30-6pm EST

All paintings from this exhibition will be available for purchase directly from the organisers. In case of your interest please contact the gallery info@havengallery.com for previews and pre-sales.


Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa o nadchodzącej wystawie, w której udział weźmie Arkadiusz Dzielawski.

Już 26 sierpnia odbędzie się otwarcie grupowej wystawy „The Pre-Raphaelites” w Galerii “Haven” w Nowym Yorku. Pośród wielu wspaniałych prac pojawi się obraz Arkadiusza Dzielawskiego:

Haven Gallery
50 Main St.
Northport, NY 11768
USA

Wystawa “The Pre-Raphaelites”
26 sierpnia – 24 września 2023 r.
Galeria otwarta: środa – niedziela, w godz. 13:30-18:00

Wszystkie obrazy z wystawy będzie można kupić bezpośrednio u organizatorów. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z galerią: info@havengallery.com