Paintings & Music – Arkadiusz Dzielawski & Lomabrd band

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski
Arteclat - Arkadiusz Dzielawski & Lombard

Arkadiusz Dzielawski & Lombard

On Friday, March 24, 2023, an extraordinary concert of the Lombard band took place at the Progresja music club in Warsaw. The group celebrates its 40th anniversary on the music scene. The evening was a foretaste of what will be released soon – the album “Lombard 40 40” – 40 tracks for the 40th anniversary of the band, where each of the tracks was illustrated with a painting by Arkadiusz Dzielawski. In total, 40 paintings from different years of the artist’s creation.

During the concert, the pictures and their animations were presented on large screens, thus combining the beautiful music of Lombard with the magical world of Dzielawski, which in effect created an extraordinary spectacle that remains in the memory for a long time.

Together with the painter Arkadiusz Dzielawski we had the honour and great pleasure to participate in this unique event. We would like to thank the Lombard band, Marta Cugier and Grzegorz Stróżniak for this unforgettable evening!


W piątek 24 marca 2023 r. w warszawskim klubie Progresja odbył się niezwykły koncert zespołu Lombard. Grupa świętuje swój jubileusz 40 lat na scenie muzycznej. Wieczór był przedsmakiem tego, co ukaże się już niebawem – album „Lombard 40 40” – 40 utworów na 40 lecie zespołu, gdzie każdy z utworów został zilustrowany obrazem Arkadiusza Dzielawskiego. Łącznie wykorzystano 40 obrazów z różnych lat malarskiej twórczości artysty.

W trakcie koncertu obrazy oraz ich animacje prezentowane były na telebimach, łącząc tym samym przepiękną muzykę Lombard z magicznym światem Dzielawskiego, co w efekcie stworzyło niezwykły spektakl, który na długo pozostaje w pamięci.

Wraz z artystą malarzem Arkadiuszem Dzielawskim mieliśmy zaszczyt i ogromną przyjemność uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. Dziękujemy całemu zespołowi Lombard, a w szczególności Marcie Cugier i Grzegorzowi Stróżniakowi za niezapomniany wieczór!

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski, Marta Cugier

Arkadiusz Dzielawski, Marta Cugier

Arteclat - Grzegorz Stróżniak, Arkadiusz Dzielawski, Marta Cugier, Jakub Józefczyk

Grzegorz Stróżniak, Arkadiusz Dzielawski, Marta Cugier, Jakub Józefczyk

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski & Lombard

Arkadiusz Dzielawski & Lombard

ARteclat - Arkadiusz Dzielawski & Lombard

Arkadiusz Dzielawski & Lombard

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski & Lombard

Arkadiusz Dzielawski & Lombard

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski & Lombard

Arkadiusz Dzielawski & Lombard

ARteclat - Arkadiusz Dzielawski & Lombard

Arkadiusz Dzielawski & Lombard

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski & Lombard

Arkadiusz Dzielawski & Lombard

About the Author: