Category: News

Arteclat - WOSP01 Tomasz Alen Kopera

Charity Auction – The Great Orchestra of Christmas Charity 2021


Just like last year, together with the artist Tomasz Alen Kopera we are supporting one of the biggest charity foundation in Poland, called The Great Orchestra of Christmas Charity (WOŚP). The 29th Grand Finale charitable fundraiser will take place on Sunday, January 31th, 2021.

If you would like to take part in the auction and contribute to a good cause, where all proceeds go to this charity, simply click the link below. We have donated the original painting created by Tomasz Alen Kopera, and you can place your bid to win this beautiful artwork:

https://allegro.pl/oferta/obraz-olejny-od-tomasza-alena-kopery-10124599489

Painting WOŚP 01 (untitled), oil on canvas, size: 50x30cm / 20x12in / (71x51cm incl frame), year 2021.

The auction ends on the 5th of February 2021, so don’t wait to long!

If you would like to know more about The Great Orchestra of Christmas Charity click here.


Podobnie jak w zeszłym roku, wraz z Tomaszem Alenem Koperą wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (WOŚP). Wielki finał zaplanowany jest na 31 stycznia 2021.

Jeżeli chcą Państwo przyłączyć się do tegorocznej edycji, zapraszamy do wzięcia udziału w licytacji. W tym roku w imieniu artysty do wylicytowania przekazaliśmy najnowszy obraz olejny (oryginał!) autorstwa Tomasza Alena Kopery.

Obraz WOŚP 01 (bez tytułu), olej na płótnie, wymiary 50x30cm (w ramie 71x51cm), rok 2021.

Licytacja zakończy się 5 lutego 2021. Link do aukcji poniżej:

https://allegro.pl/oferta/obraz-olejny-od-tomasza-alena-kopery-10124599489

Gorąco zachęcamy do licytacji.

Arteclat - H020 Tomasz Alen Kopera

Christmas wishes 2020

For the coming Christmas, we wish you a time of peace and tons of deserved rest from everyday worries. We wish that the coming days bring us all a huge dose of positive thoughts and faith that the uncertainty of the last months will end soon.

Knowing that Christmas this year will be different than usual for most of us, we hope that you will spend it with your loved ones, and those who cannot enjoy the family reunion will stay connected in our hearts.

Painting H020 (untitled), Tomasz Alen Kopera, oil on canvas, size: 71x86cm / 28x34in.


Szanowni Państwo

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby były one dla nas wszystkich czasem dystansu i oddechu od codziennych trosk, aby przyniosły dużą dawkę pozytywnych myśli i wiary, że niepokój ostatnich miesięcy dobiegnie rychłego końca.

Wiedząc, że Święta w tym roku dla większości z nas będą inne niż zwykle, mamy nadzieję, że spędzą je Państwo w gronie najbliższych ukochanych, a Ci, którzy nie mogą cieszyć się wspólnym spotkaniem zagoszczą ciepło w Państwa sercach.

Obraz H020 (bez tytułu) – Tomasz Alen Kopera, olej na płótnie, wymiary 71x86cm.

Arteclat - Koh i noor - Arkadiusz Dzielawski

Painting “Koh i noor” by Arkadiusz Dzielawski

We would like to present to you a beautiful painting created by Arkadiusz Dzielawski in 2017. “Koh I Noor” – oil on board, size 67x52cm / 26x20in.
The original painting and certified prints on paper are available in our gallery. You can check details by clicking here.

Here is the artist’s interpretation of his painting:

This painting is about us and our lives. “KOH-I-NOOR” means The Mountain of Light. It is also the name of one of the largest cut diamonds in the world. And you can find the Mountain in the middle of the painting. There are three main stages of reality presented in this painting.

First – the past. Symbolised by the decaying buildings. Something, that belongs to the past and should be left where it belongs. The Buildings are us – the people, our parents, grandparents.

Second – the present. Symbolised by the Mountain of Light. Here is where we all are at this very moment in time. It is our golden time. A time, that we should use as best as we can, to use it for achieving our goals, to follow our dreams, to take the energy from present and to become good people. It is our time to develop our skills and be good in what we do in our lives. We should focus on this part.

The third – the future. Symbolised by the growing plant. This plant will be a tree someday. Out of this tree, the wood, someone will build a house. It is a symbol of hope and inevitable change.

You will also find a lot of other details, such as butterflies. They symbolise momentary of life, volatility of life, sensitivity. They fly up to the sky, as we should too.

The painting has a very positive message. Everybody will see it differently and it is the artist intention for you to see your own story, however, he gives you a nice hint.


Pragniemy przedstawić Państwu obraz z 2017 roku, którego autorem jest Arkadiusz Dzielawski. „Koh i noor” – olej na płycie, wymiary 67x52cm.
Oryginalne dzieło, jak również certyfikowane wydruki na papierze dostępne są w naszej galerii. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

W jego interpretacji, artysta podsuwa nam pewne wskazówki:

Obraz w skrócie jest o nas samych i o naszym życiu. „KOH-I-NOOR” oznacza Górę Światła, którą artysta umieścił na środku. Jest to także nazwa jednego z największych znanych diamentów na świecie. Można doszukać się tu trzech głównych etapów życia.

Po pierwsze – przeszłość. Symbolizowana przez rozpadające się budynki. Coś, co należy do przeszłości powinno tam pozostać. Budynki to my – ludzie, nasi rodzice, dziadkowie.

Po drugie – teraźniejszość. Symbolizowana przez Górę Światła. Wszyscy jesteśmy tu i teraz. To nasz złoty czas. Czas, który powinniśmy wykorzystać najlepiej jak potrafimy, aby spożytkować go na osiągnie naszych celów, podążać za marzeniami, czerpać energię z teraźniejszości i stawać się lepszymi ludźmi. To czas, aby rozwijać swoje umiejętności. Powinniśmy skupić się właśnie na tej części.

Trzecia – przyszłość. Symbolizowana przez rosnącą roślinę. Ta roślina stanie się kiedyś drzewem, a z jej drewna ktoś zbuduje dom. To symbol nadziei i nieuchronnej zmiany.

Znajdą Państwo tu również wiele innych szczegółów, takich jak na przykład motyle. Symbolizują one chwilowość życia, jego zmienność, wrażliwość.

Obraz ma bardzo pozytywne przesłanie i z pewnością każdy odbierze je inaczej. Intencją artysty jest, aby zobaczyli Państwo swoją własną historię, jednak daje on nam pewne wskazówki.

ARteclat - K17 - Tomasz Alen Kopera - Aukcja Sztuki Fantastycznej

„Aukcja Sztuki Fantastycznej” – listopad 2020

Do you remember this painting? It is now going to be put up for auction in one of the biggest auction houses in Poland – Sopocki Dom Aukcyjny (SDA).

It is a fantastic opportunity to become the owner of this beautiful masterpiece created by Tomasz Alen Kopera:

K17 (untitled), oil on canvas, size 120x90cm / 47x35in, created in 2017.

The auction titled “Fantastic Art Auction” will start:

Nov 28 (Saturday), 2020 at 7 PM CET

Boh. Monte Cassino 43, Sopot, Poland

The pre-auction exhibition runs 14 – 28 Nov 2020

The auction will be held without the participation of the public. You can place orders with a limit, or make on-line bidding via telephone or on live.sda.pl and via the mobile application of the Sopot Auction House.

Link to the auction here.

Link to the catalogue pdf here.


Zapewne pamiętają Państwo ten wyjątkowy obraz autorstwa Tomasza Alena Kopery. Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich zainteresowanych posiadaniem tego dzieła w swojej własnej kolekcji. Już za dwa tygodnie w Sopockim Domu Aukcyjnym SDA odbędzie się „Aukcja Sztuki Fantastycznej”. 55 prac zostanie wystawionych Pod młotek, w tym wspomniany właśnie obraz:

K17 (bez tytułu), autor: Tomasz Alen Kopera, olej na płótnie, wymiary 120x90cm, rok 2017.

AUKCJA: 28 listopada (sobota) 2020 r., godz. 19:00

Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot, Boh. Monte Cassino 43.

Wystawa przedaukcyjna potrwa od 14 do 28 listopada 2020 r.

Aukcja odbędzie się bez udziału publiczności.

Link do aukcji tutaj.

Link do katalogu w formie pdf tutaj.

Życzymy Państwu powodzenia i wygranych aukcji.

Arteclat - Jakub Jozefczyk & Tomasz Alen Kopera

Meeting with Tomasz Alen Kopera

Wersja w języku polskim poniżej.

Our recent meeting with Tomasz Alen Kopera in his studio. Did you know that Tomasz usually works on a few paintings at the time? You can read about his creation process below.

“In my work I try to reach to the subconscious. I want to keep the viewer’s attention for a longer moment. I would like the spectator to feel the need for a minute of quiet reflection and contemplation.

I usually get my ideas for new paintings in the least expected moments. The idea for new creation just appears in my head. Some ideas come from my wife, we like to sit and talk together for hours, and sometimes these chats then turn into new surprising creations. The most important and also most difficult part of creation is actually visualising the idea, seeing the subject in the eyes of my imagination. Very often while working on a painting, I see an idea for my next work.

I am fascinated by fire. To me it is the symbol of creation but it also acts as a purifying force -cleansing us of our sins, where new is born from old, where destruction is closely bound with resurrection, a symbol of change. I like to introduce all these aspects into my work.

When I paint, I like to work without any time constraints. I definitely do not like to be rushed. I usually start in the early morning when I am fresh and well rested and paint through the day. Having a clear mind during the process is of utmost importance for me.

The most important point is the beginning of the creative process. At this time I prefer to work in peace with no phone-calls, no talking, just a simple calmness. The first phase requires the most focus and concentration. I don’t do sketching, or do it very rarely and in a rough form; I simply start painting on canvas straight away. The initial idea then develops into clearer picture, sometimes even into a new and completely different idea. The initial creation is therefore also the most unsettled phase, as very often I get new ideas during that time, change things and add things. I start with one vision, but the final result can sometimes be completely different.

Music is one thing that is inherently connected with my creation. It plays a crucial role and goes together with my mood, depending on the particular work. I listen to everything from classical piano, orchestra, through to the more modern and very often heavy, dark music, not excluding gothic and heavy metal.

Sometimes the message of my work is very clear, I could give it a title, but I don’t do it, I do not want to name it, I prefer to leave it to the viewer. For him to read the message, to think about it, and perhaps for him to make his / her own title and story to that particular painting. Very often people ask me to talk about my art, but I always say, that if I could describe my paintings then I would not paint, but write. I cannot interpret my paintings with words; I don’t know how to do it. Therefore I paint, and I paint for this reason so I don’t need to talk about it. It’s all about the message, and my message goes to the viewer not through the words but through the painting. This is also the reason that majority of my painting do not have a title. I leave this to the viewer”.


Nasze niedawne spotkanie z Tomaszem Alenem Koperą. Tomasz jak zwykle pracuje nad kilkoma rozpoczętymi obrazami. O jego procesie twórczym, przyzwyczajeniach, muzyce, której lubi słuchać w trakcie malowania oraz wielu innych ciekawostkach przeczytają Państwo poniżej.

“W moich pracach staram się działać na podświadomość. Chcę zatrzymać uwagę widza na dłuższą chwilę, obudzić w nim potrzebę refleksji i kontemplacji.

Pomysły na nowe obrazy zazwyczaj przychodzą  w najmniej oczekiwanych momentach, po prostu pojawiają się w mojej głowie. Niektóre z nich to pomysły mojej żony – lubimy usiąść razem a nasze kilkugodzinne rozmowy czasami przeradzają się w nowe, zaskakujące wizje. Najważniejszym i zarazem najtrudniejszym elementem tworzenia jest wizualizacja danego pomysłu, spojrzenie na temat oczami wyobraźni. Bardzo często podczas pracy nad jednym obrazem pojawia się pomysł na kolejny.

Fascynuje mnie ogień. Jest on dla mnie symbolem tworzenia oraz działania oczyszczającej siły, która wymazuje nasze grzechy. Tam gdzie ze starego odradza się nowe, gdzie zniszczenie jest ściśle związane ze wskrzeszeniem – jako symbol przemiany. Chciałbym wszystkie te aspekty przedstawić w swoich pracach.

Kiedy maluję nie lubię mieć żadnych ograniczeń czasowych, zdecydowanie nie lubię pospiechu. Zazwyczaj zaczynam wczesnym rankiem, kiedy jestem wypoczęty i kontynuuję pracę w ciągu dnia. Lubię mieć jasny umysł w trakcie tworzenia, to dla mnie niezwykle ważne.

Najważniejszym punktem procesu twórczego jest jego początek. Preferuję wówczas pracę w pełnym spokoju – żadnych telefonów, żadnych rozmów, po prostu cisza i spokój. Pierwsza faza wymaga najwięcej skupienia i koncentracji. Nie sporządzam szkiców lub robię to bardzo rzadko i w surowej formie, po prostu od razu zaczynam malować na płótnie. Początkowy pomysł powoli przeradza się w obraz, czasami przekształca się w wizję zupełnie nową. Dlatego też początkowa faza twórczości jest najbardziej burzliwa – bardzo często pojawiają się wówczas nowe pomysły i znaczące zmiany. Zaczynam od pewnej wizji a efekt końcowy może być już diametralnie różny.

Jedną z rzeczy nieodłącznie związanych z moją twórczością jest muzyka. Odgrywa ona kluczową rolę, idąc w parze z nastrojem zależnym od konkretnego etapu mojej pracy. Słucham wszystkiego, od klasycznego fortepianu, orkiestry aż po bardziej nowoczesną, często ciężką i mroczną muzykę, w tym gothic i heavy metal.

Czasami przesłanie mojego obrazu jest bardzo jasne, mógłbym nadać mu tytuł, ale nie robię tego, nie chcę go nazywać, wolę pozostawić to odbiorcy – aby mógł sam odczytać przesłanie, zastanowić się nad nim, nadać mojej pracy swój własny tytuł oraz historię. Ludzie bardzo często proszą mnie, żebym wypowiedział się na temat swojej twórczości, ale zawsze powtarzam, że gdybym mógł opisać swoje obrazy to – zamiast malować – pisałbym. Nie potrafię zinterpretować moich obrazów poprzez słowa, nie wiem jak to zrobić. Najważniejsze w tym wszystkim jest przesłanie, i to ono trafia do widza nie poprzez słowa ale poprzez malarstwo. Dlatego też właśnie większość moich prac nie ma tytułu – pozostawiam to odbiorcy”.

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski

Meeting with Arkadiusz Dzielawski

I have recently met with Arkadiusz Dzielawski in his studio. The artist is in the process of creating a new painting, and you can see his work at the very early stage. We will, of course, show you the painting when completed.


Miałem ostatnio przyjemność spotkania się z Arkadiuszem Dzielawskim w jego pracowni. Artysta tworzy nowe, wspaniałe dzieło i zgodził się, abyśmy pokazali Państwu pracę na tym wczesnym etapie. Ukończony obraz będzie oczywiście zaprezentowany w naszej galerii.

Arteclat - Portal XI Arkadiusz Dzielawski

New painting by Arkadiusz Dzielawski – “Portal XI”

We are very happy to present to you a brand-new painting created by Arkadiusz Dzielawski. “Portal XI” – oil on board, size: 122x112cm / 48x44in. This painting can be called an ‘art-object’ because the painted board and the frame make an integral whole. The painting contains gilded elements, made using the goldsmith technique.

The original painting has been sold to a private collection, however, we can still offer you a beautifully crafted certified art giclée on paper in a limited edition. For details and orders click here.


Przedstawiamy Państwu najnowsze dzieło, którego autorem jest Arkadiusz Dzielawski. „Portal XI” – olej na płycie, wymiary 122x112cm. Obraz ten można nazwać ‘obiektem malarskim’, ponieważ płyta wraz z ramą tworzy integralną całość, przenika się i harmonicznie z nią współgra. Obraz zawiera elementy złocone, wykonane techniką złotniczą.

Oryginał znalazł się już w prywatnej kolekcji, natomiast dla zainteresowanych proponujemy certyfikowany wydruk tego wspaniałego dzieła. Szczegóły znajdą Państwo na stronie naszej galerii tutaj.

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski & Jakub Jozefczyk

Visiting Arkadiusz Dzielawski

Our recent meeting with the very talented artist – Arkadiusz Dzielawski. We met in his studio in Częstochowa, Poland. This is where he creates his fabulous works of art.

The artist in his natural environment, speaks about creation process and reveals his newest painting that he is currently working on. We have done a live video from this meeting, and if you have missed it, you will find the video below.

To read more about Arkadiusz Dzielawski click here.

And to see his works visit the gallery by clicking here.


Zapraszamy Państwa na krótką relację z naszej ostatniej wizyty w pracowni znakomitego częstochowskiego malarza – Arkadiusza Dzielawskiego.

Spotkanie oraz rozmowę z artystą transmitowaliśmy na żywo, link do nagrania znajdą Państwo powyżej.

Więcej informacji o Arkadiuszu Dzielawskim zamieściliśmy tutaj.

Galeria obrazów artysty znajduje się tutaj.

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski

Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski

Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski

Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski

Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski

Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski

Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - Arkadiusz Dzielawski

Arkadiusz Dzielawski

Arteclat - D020 Tomasz Alen Kopera

New painting by Tomasz Alen Kopera – D020

With a great pleasure we present to you a brand-new painting created by Tomasz Alen Kopera.

D020 (untitled), oil on canvas, size 140 x 100 cm / 55 x 39 in.

The original piece found its new home in a private collection, however if you like it, this beautiful piece is available in our gallery as a limited-edition certified giclee on paper, size 70 x 50 cm.

For details and orders click here.


Z ogromną przyjemnością prezentujemy Państwu najnowsze dzieło Tomasza Alena Kopery.

D020 (bez tytułu), olej na płótnie o wymiarach 140 x 100 cm.

Oryginalny obraz powędrował do prywatnej kolekcji, natomiast wciąż mogą Państwo zakupić w naszej galerii certyfikowany wydruk na papierze, o wymiarach 70 x 50 cm.

Wydruki dostępne są tutaj.

Arteclat - Spotkanie na krańcu świata - Arkadiusz Dzielawski

New painting by Arkadiusz Dzielawski

We are presenting a new painting by Arkadiusz Dzielawski – “Meeting at the edge of the world”. Oil on board, size 79 x 123 cm / 31 x 48 in.

Available in our gallery as a certified art giclée on paper in a limited edition of 50 prints.

Click here for details.


Prezentujemy Państwu najnowsze dzieło Arkadiusza Dzielawskiego zatytułowane „Spotkanie na krańcu świata”. Olej na płycie o wymiarach 79x123cm.

W naszej galerii dostępne są certyfikowane wydruki na papierze w limitowanej edycji 50 sztuk.

Link do obrazu znajduje się tutaj.