Tomasz Alen Kopera EXHIBITION

Arteclat - Tomasz Alen Kopera

The opening of the exhibition of paintings created by Tomasz Alen Kopera took place in the “Zamek” Gallery in Szczecinek, Poland on May 6, 2022. The exhibition runs until May 27, 2022.

Thank you for visiting us at the event and for the moments spent together among such exceptional art.

Our thanks also go to the organizers of the exhibition, in particular to Mrs. Jola Korsak for the professional preparation of the event.

We would also like to thank the Nova Ars Poloniae Foundation for its support.

Below we present some photos from the opening and also the live transmission which we did just before the opening. The entire photo report is available here.


Otwarcie wystawy Tomasza Alena Kopery już za nami. Wydarzenie miało miejsce w Galerii „Zamek” w Szczecinku 6 maja 2022 r. Wystawę można oglądać jeszcze do 27 maja 2022 r.

Dziękujemy Państwu za liczne przybycie i wspólnie spędzone chwile wśród tak wyjątkowej sztuki.

Nasze podziękowania kierujemy również do organizatorów wystawy, a w szczególności do Pani Joli Korsak za profesjonalne przygotowanie wydarzenia.

Dziękujemy także Fundacji Nova Ars Poloniae za udzielone wsparcie.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z otwarcia oraz transmisję na żywo, która odbyła się na krótko przed otwarciem. Cała fotorelacja dostępna jest tutaj.


About the Author: